LHV

Ettevõte

LHV

LHV on suurim kodumaine finantskontsern.

Missioon

Meie missioon on parem juurdepääs finantsteenustele ja kapitalile.

Visioon

Meie visioon on, et inimesed ja ettevõtted julgevad suurelt mõelda ja ette võtta, seades kõrgeid sihte ja investeerides tulevikku.

Panus jätkusuutlikkusse

LHV on liitunud ÜRO vastustundliku panganduse põhimõtetega, aitavad kaasa Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkide täitmisel. Järgivad rohelise kontori põhimõtteid, et aastaks  oleks LHV tegevus kliimaneutraalne.